Köpvilkor Velena finservice 2015-01-01

1.SÅ HÄR BESTÄLLER DU
2.ATT TÄNKA INNAN LEVERANSEN
3.YTTERLIGARE ARBETEN
4.INFORMATION ON GARANTIN
5.VILLKOR FÖR KÖP OCH LEVERANS
6. ÄNDRINGAR EFTER KONTROLLMÄTNING
7.AVBESTÄLLNINGAR
8.HANDPENNING
9.INSTALLATION
10.BETALNING
11.MÅTTNING OCH RITNINGAR
12.ÄNDRINGAR I BESTÄLLNINGEN
13.REKLAMATION
14.SKÖTSEL AV STENSKIVAN


1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Tillverkningstid kommer överens med kunden. Vi kontrollerar om ett material finns på lager och rapporterar detta till kunden. Om materialet finns på lager, brukar tillverkningstid ta 3-4 veckor. Man räknar från den där dagen när vi såg pengarna på vårt företagskonto (kunden betalar vår faktura). I särskilda fall - till exempel, en produkt består mer än av 5 delar, mer än 7m2, komplexa, med massor av vassa hörn - tillverkningstid kan ta längre tid och detta diskuteras med kunden.

Om kunden beställer stenen som inte finns på lager, beställningstid av material kan tar 2-3 veckor plus tillverkning av produkten upp till 3-4 veckor.
För att handla måste Ni ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer. Företag kan också registrera sig och måste då ange sitt organisationsnummer. Vi förbehåller oss rätten att annulera ordrar från kunder som angivit felaktiga uppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Kunder med eventuella betalningsanmärkningar kan betala i förskott för att sedan få varor levererade - vänligen kontakta Kundtjänst för vidare information.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer mm.

Faktureringsavgift debiteras med 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +11%.

Efter att du har kontrollerat prisförslaget/anbudet hör av dig för acceptans av offerten. Acceptans ska ske skriftligt via mejl. Vid eventuella rättningar och frågor kontakta oss, antigen via telefon (0735200505) eller mejl info@lenafonster.se

När du har accepterat offerten skickar vi en handpenningsfaktura via e-post.

Vi startar arbetet med (eventuell) måttagning, beställning, tillverkningen och leveransen av bänkskivan efter det att du har betalat en handpenning. Observera att det betalda beloppet måste vara registrerat i vårt bankgirokonto innan arbetet påbörjas. Det tar ca 2 bankdagar för att transaktionen ska visas i vårt system. Swish ser vi omgående.Efter att inbetalningen (handpenning) har kommit till oss skickar vi en tekniker/installatör som gör mätningarna hos dig om detta ingår i din beställning. Samtidigt allokerar vi en slott i produktion för din beställning.

Vi gör ritningar och skickar dem till dig för bekräftelse. Efter att du har bekräftat dem via e-post görs en grundimpregnering av din natursten/komposit och produktionen sätter igång.

2.ATT TÄNKA INNAN LEVERANSEN

Köket måste vara klart innan vi kan mäta, skåpen ska vara på plats och omgärdande väggar så raka som möjligt. För att undvika merarbete ska den eventuella tidigare bänkskivan vara enkel att ta bort (inte limmad). Vi tar normalt inte ansvar för ytliga skador som kan uppkomma på omkringliggande ytor, exempelvis kakel och mosaik. Vi tar inget ansvar för eventuella skador på kakel, golv,parkett, linoleum, köksdörren osv.Om Velena finservice har fått uppdrag att demontera gamla bänkskivor, kan i vissa fall befintliga kakel, skåp alla diskar tas bort från köket vid tidpunkten för installationen.

Alla diskar tas bort från köket vid tidpunkten för installationen. Export av bänkskivans förpackning ingår ej i priset av bänkskivan eller installationen, kunden exporterar förpackning själv. Se därför till att omkringliggande ytor skyddas innan installationen. Vi rekommenderar även att vänta med slutmålning, tapetsering eller eventuell kakelsättning tills skivorna är färdigmonterade. Kontakta oss om du har frågor om hur arbetet sker och hur du kan förbereda innan installationen.

3.YTTERLIGARE ARBETEN

VVS eller El arbeteten ingår normalt inte i våra offerter. Vill du att vi ombesörjer VVS och EL - informera oss så tar vi hand om hela kedjan.Vi gör inte det här arbetet, och vi kan endast råda företag som vi samarbetar med.

4.INFORMATION ON GARANTIN

Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet. Vi godkänner ej reklamation efter montage av produkterna. Vi ersätter ej kostnader för läggning eller montage. Varor som avhämtas vårt lager skall godkännas och fraktsedel skall då undertecknas. Skada som skett under transport av externt fraktbolag skall noteras på fraktsedeln och reklameras till fraktbolaget, denna information skall även skickas till Velena finservise info@lehafonster.se

Vi ger 2 års garanti under förutsättning att Ni tar väl hand om sten.

Om du får en sten från transportföretaget efter inspektionen :

Om stenen är skadad, repad eller måtten inte överensstämmer ersätter vi den med en ny eller erbjuder en prissänkning. För att vår garanti ska gälla krävs de följande:

Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal

Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.

Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Om du har frågor angående vad som ingår i garantin tar gärna kontakt med oss genom vårt kontaktformulär.

5.VILLKOR FÖR KÖP OCH LEVERANS

För köpet gäller konsumentköplagen (1990:932) och vad som föreskrivs nedan i dessa leverans- och köpvillkor.
Om stenarna
Stenen du får stämmer oftast överens med visningsexemplar. Var medveten dock, att skivor av natursten kan skilja sig vida från visningsexemplaren. Skillnaderna beror på vilket stenbrott och vilken del i stenbrottet stenarna är hämtade ifrån.
Granit och marmor är stenar med olika fysiska och kemiska egenskaper så som styrkan, uppsugningsförmågan och mineralinnehållet. Granit i allmänhet har en stark struktur och har en jämn yta. Marmor däremot har en mjukare yta som är mer poröst. Marmor kräver mer skötsel än granit.
Natursten kan avvika i ådring, nyans och struktur vid olika leveranstillfällen liksom tjockleken på materialet. De prover som utgör grund för en beställning är endast typ prov som utvisar stenens karaktär. Avvikelser från typ prov, förekomst av ”stick” (naturlig sprickbildning i stenytan) liksom använande av felaktiga montageprodukter utgör ej grund för reklamation.
Den starkaste och stabilaste stensorten är kvarts/kompositskiva (ej natursten) som absorberar ingen vätska och är mycket tålig mot repor och värme (dock inte för hög värme upp till ca 110).
Variationer i färgstruktur och ådring är vanligt förekommande på produkter i natursten. Stråk i avvikande färg eller nyans kan förekomma i stenen liksom variationer i tjocklek, storlek och ytstruktur. I all natursten kan också järnoxid förekomma vilket kan ge fläckar på stenen, detta kommer och går tills dess att all järnoxid försvunnit. Granit har oftast ett relativt homogent och kornigt mönster som ger ett enhetligt färgintryck. Fläckar, ränder och dragningar förekommer naturligt hos en del granitsorter, även kvartsränder kan förekomma. Med tiden försvinner dock denna kalkhinna och detta är inget som påverkar produktens funktion. Ovanstående variationer och skillnader är naturliga och utgör ej grund för reklamation. – Leveransklausul och leveranstid mm: Leveranstiden anges på offerten, detta är vad vi eftersträvar att hålla. Detta kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer . Vid försening av leveransen eller delar av leveransen upp till 6 veckor kan vi tyvärr inte kompensera förseningen. Med försening menas att säljaren inte kan leverera beställningen, om köparen inte kan ta emot leveransen detta betraktas inte som försening, i sådant fall bör köparen ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 6 veckor är köparen berättigad till skadestånd endast om särskild överenskommelse härom träffats skriftligen . Köparen kan häva avtalet/ beställningen om leveransen försenas mer än 4 veckor. Är godset sålt fritt säljaren lager exklusive emballage. Efter särskild träffad överenskommelse åtager sig säljaren att för köparens räkning anordna frakt och försäkring av godset. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta.
Väder, lokala helgdagar kan påverka, kan medföra en längre leveranstid och utgör inte grund för att häva en bindande order.
-Vi transporterar med DSV,HRX och fakturerar kunden kostnaden till självkostnadspris.
-Ibland förekommer även andra leveranssätt men detta meddelas i så fall före leverans.
-Vi levererar till angiven adress och lossar materialet. Vi bär inte in skivorna i dörr eller port. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd.
-Du blir kontaktad av transportföretaget före leverans, senast 3 timmar eller oftast dagen innan, via SMS eller telefon. Våra transporter sker oftast med stora bilar, det är därför viktigt att vi vet att lastbilen kan komma fram på din gata. Är du osäker, tala med vår kundservice.Om en försändelse mot förmodan blir försenad kommer du kontaktas av kundservice.
-Godset lossas med bakgavellift och handtruck på asfalterad eller stenlagd yta vid angiven adress. -Godset ställs av vid bilen och flyttas ej vidare av chauffören.
-Skall lossning ske på villainfart avgör chauffören om detta är möjligt. Ges ej annan anvisning för lossning på plats, lossas godset på den plats som chauffören anser vara mest lämpligt.
-Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.
Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet. Vi godkänner ej reklamation efter montage av produkterna. Vi ersätter ej kostnader för läggning eller montage. Varor som avhämtas vårt lager skall godkännas och fraktsedel skall då undertecknas. Skada som skett under transport av externt fraktbolag skall noteras på fraktsedeln och reklameras till fraktbolaget, denna information skall även skickas till info@lenafonster.se.
Du som köpare ansvarar för mätningar och ritningar gjorda av dig eller en annan hantverkare som du har anlitat.
Väder, lokala helgdagar kan påverka, kan medföra en längre leveranstid och utgör inte grund för att häva en bindande order
-Vid eventuell leveransförsening kommer Ni att bli kontaktade av vår Kundtjänst för information
Försäljningen utan att behöva installera produkten levereras till villan eller huset.
Lastarens tjänst betalas utgående från viktens svårighetsgrad.
Om kunden köper bänkskivan utan montering, måste kunden träffa transport, öppna förpackningen vid föraren och kontrollera eventuella sprickor eller andra möjliga mindre skador.
Om köparen hittar skador, måste han beskriva dem i det speciella transportdokumentet och låt oss veta. I detta fall kommer försäkringsbolaget att betala för skador: byte av bänkskiva eller återbetalning. Undertecknandet av transportdokumenten innebär att kunden godkänner produktens kvalitet. Och då är vi inte ansvariga och accepterar inte anspråk, kommer inte att byta bänkskivan, kompensera för skador och återbetala pengarna. Förpacknings export ingår ej i priset av bänkskiva, kunden exporterar den själv.
Om vi gör montering av stenbänkskiva, träffar vi transport, kontrollerar om det finns skador och sprickor, ta ansvar tills montering av bänkskivan är klar.
Tjänstekostnad av lastare är 300kr /tim. För min. beställning behövs 1 timme och 2 personer. Om vikten av bänkskiva är mer än 200kg behövs 4-5 personer.

- Övriga observationer:
Carrara marmor, övriga marmor, sandsten och kalksten är ömtåliga, de kan skadas av syra, vin, färgämne, högvärme mm och de kan lätt repas, blankpolerade marmor går inte att göra något åt men matt marmor kan man ibland slipa bort repan. Även svarta granit är delvis känsliga för vissa ämne, så kan ibland hända att man får fläckliknande märke av olika ämne, ibland försvinner de av sig själv och ibland finns de kvar. Granit tål värme.
Kompositsten tål värme upp till ca 110 grader men i övrigt är komposit ett tålig material.
- FAQ – Toleranser för naturstensbänkar
Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer.
Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras:
Små luftblåsor som är mycket vanliga i bl.a. ljus Carrara marmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar eller håligheter.
Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona.
Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.
- Toleranser vid tillverkning:
Rätvinklighet +/- 2%.
Buktighet +/- 2 %.
Tjocklek +/- 3 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant.
Måttavvikelser på längd +/- 5 mm och bredd +/- 2 mm.
Urtagsmått +/- 3 mm. Placering av urtag/kranhål +/- 3 mm i längd och bredd.
Överhäng +/- 3mm
Flush fit diskho (planmontage) yta +/- 2 mm. Varken sten, plåt eller glasskiva är alltid helt rak. Alla leverantörer av diskhoar medger att det kan förekomma att diskhoar är inte 100% helt raka, det går inte att ”leta” fram 100% raka diskhoar.
Flush fit spishäll(planmontage) storlek +/ 0-3 mm. Observera att vissa leverantörer av spishällar rekommenderar mjukfog mellan sten och glasskiva på minst 3 mm. Minskas fogen lämnar de ingen garanti för glasskivans hållbarhet.*
Ovanstående avvikelse gäller om både stommen och alla väggar är raka och rätt monterade, om köparens kök eller där stenskiva skall monteras är sneda då begränsas Granitops möjlighet att tillverka stenskivan utan springa mellan bänkskivan och väggarna. Om väggarna eller skåpen inte är raka kan det påverka överhängen och CC på urtagsmått (för spishäll och diskhon) på bänkskivorna upp till 10 mm.
Detta avtal gäller så fort köparen och säljaren har godkänt affären.
HRX äger rätten att ändra sina Transportvillkor löpande och därför kan vår ovanstående information vara felaktig och vi reserverar oss mot detta. Ovanstående villkor samt priser skall ses som rådgivande och vi hänvisar till nedanstående länk för aktuella "Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa".

Bekräftelse

När vi mottagit Er beställning skickar vi Er snarast en bekräftelse per e-post med information om Er order. Det är bra om Ni sparar detta mail (Tack för din beställning...) för att ha till hands vid eventuell kontakt med Kundtjänst.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer VeLena Finservice att fullfölja Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
KONTAKTA OSS info@lenafonster.se
Telefon Kundtjänst 0735200505

Leverans

Vi levererar till angiven adress och lossar materialet. Vi bär inte in skivorna i dörr eller port. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd.

Skadat gods

När du tar imot din produkt är det viktigt att du besiktar gods,mottagaren har ansvar att kontrolera yttre förpackningar.
Om kunden köper bänkskivan utan montering, måste kunden träffa transport, öppna förpackningen vid föraren och kontrollera eventuella sprickor eller andra möjliga mindre skador.
Om köparen hittar skador, måste han beskriva dem i det speciella transportdokumentet och låt oss veta. I detta fall kommer försäkringsbolaget att betala för skador: byte av bänkskiva eller återbetalning. Undertecknandet av transportdokumenten innebär att kunden godkänner produktens kvalitet. Och då är vi inte ansvariga och accepterar inte anspråk, kommer inte att byta bänkskivan, kompensera för skador och återbetala pengarna.
Kan transportskada härledas från skadad emballage som var skadat vid mottagandet så gäller ej transportförsäkring om ingen notering finns på fraktsedeln.
Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.


Transportansvar

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för godset.

Transportskador/Felexpediering

Ej utlöst order
Löser du inte ut ditt paket debiteras det extra för tillkomna omkostnader.

6. ÄNDRINGAR EFTER KONTROLLMÄTNING

Observera att utrymmen där stenskivorna ska monteras ska inte ha ändrats efter kontrollmätningen. Om du behöver ändra i dessa utrymmen efter det att vi har tagit mått och detta innebär att vi måste ändra i våra ritningar kontakta oss snarast. En tilläggsavgift påförs för eventuella ändringar.

7.AVBESTÄLLNINGAR

Du har rätt att avbeställa intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa den.
Vid avbeställning innan stenskivorna har börjat tillverkas, betalar du en avgift för kontrollmätning (om det ingick i beställningen och är redan gjord), ritning, administration och transportkostnader.
Vid avbeställning när skivorna är redan i tillverkning blir du skyldig att betala hela beloppet som står i offerten/orderbekräftelse exklusive kostnad för eventuellt installationsarbete.

8.HANDPENNING

Stenskivor Sweden startar arbetet med (eventuell) måttagning, beställning, tillverkningen och leveransen av bänkskivan efter det att du har betalat in handpenning.

9.INSTALLATION

När du beställer installation av oss ingår det alla momenter som krävs för att arbetet ska slutföras med bästa kvalité.
Om vi gör montering av stenbänkskiva, träffar vi transport, kontrollerar om det finns skador och sprickor, ta ansvar tills montering av bänkskivan är klar.
Tjänstekostnad av lastare är 300kr /tim. För min. beställning behövs 1 timme och 2 personer. Om vikten av bänkskiva är mer än 200kg behövs 4-5 personer.
Efter genomförd installation du kontrollerar och godkänner skriftligt det utförda arbetet.
Monteringskostnad av bänkskiva beroende på svårighetsgrad.
Ritning 1 . 2000kr + moms
Ritning 2 . 2300kr + moms
Ritning 3. 2600kr + moms
Ritning 4 . 2700kr + moms
Ritning 5. 1500kr + moms
Ritning 6 . 1300kr + moms

Det ingår i installationen att justera nivån på bänkskivor, montera diskbänkar och sifon, montera blandare, klistra bänkskivor. Att ta bort den gamla bänkskivan ingår ej i priset för installationen.
OBS! Material för montering av bänkskivan ingår ej i kostnaden för installationen. Vi ansluter inte blandare, kran till den centrala vatten, diskho till avlopp. Vi samlar bara sifonen som är såld tillsammans i komplett med handfat.
Vi tar inget ansvar för eventuella skador på kakel, golv, parkett, linoleum, köksdörren osv.
Alla diskar tas bort från köket vid tidpunkten för installationen. Förpacknings export ingår ej i priset av bänkskiva, kunden exporterar den själv.
Vi betalar inte räkningar till städföretag som rengör efter vårt arbete.

Se därför till att omkringliggande ytor skyddas innan installationen. Vi rekommenderar även att vänta med slutmålning, tapetsering eller eventuell kakelsättning tills skivorna är färdigmonterade. Kontakta oss om du har frågor om hur arbetet sker och hur du kan förbereda innan installationen.
Monteringar:
• För att lättare beräkna personalåtgång eller bedöma om kranhjälp behövs, ska alla grundförutsättningar ( t.ex. antal våningar, storlek på hiss/ trapphus, svår terräng på inbärningssträckan och övriga påverkande förutsättningar) anges.
• Underlaget skall vara av sådan kvalitet att stenskivor kan monteras på detta. Planhet och skevhet får inte överskrida +/- 3 mm.
• Väl tilltagna urspåringar i bänkskåp för diskhoar, spishällar och liknande detaljer skall utföras av kunden eller av denne anlitad hantverkare. Framkantlisten samt sidostommen där diskhon monteras brukar vi vara tvungna att kapa av några cm eller i vissa fall tas framlisten helt bort utan att säljaren ersätter den med en ny.
• Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
• Kombineras sten med bänkar av annat material, skall dessa monteras efter att stenen ligger på plats.
• Ytor där sten ska monteras skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
• Kunden eller representant för denne ska finnas på plats för att godkänna material och montage.
• Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in.
- Följande punkter ingår ej i stenmonteringen:
• VeLena Finservice förbrukningsmaterial ingår ej i monteringspriset.
• Skyddsavtäckning av golvytor. (vi kan inte ta av våra skor med hänsyn till att vi bär tunga saker)
• El- och rörarbeten.
• Fastsättning av lösa delar som t.ex. kranar, diskhoar som inte ingår i ordern.
• Fogning mot mötande material mellan bänkskivor och t.ex kakel, stänkskydd mm
• Finstädning
Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 875:- kr och max 2500:- kr inkl.moms.

10.BETALNING

Betalning sker oftast i två steg.
Första betalning 50% är handpenning för din beställning. Handpenningen ska betalas innan beställningsprocessen har startat och efter att du har skickat oss din bekräftelse av offerten (orderbekräftelse).
Resten 50% betalas när bänkskivan är på bestämmelseorten. Efter kundens kontroll eller efter vår kontroll utfärdar vi en kontantfaktura eller kunden kan betala med ett bankkort via kortterminalen.

11.MÅTTNING OCH RITNINGAR

Om Ni vill får en offert, kan Ni göra mätningar själv:
1. Välj en stensort. (se vår hemsida )
2. Välj tjocklek på stenen. 12-20-30мм
3. Välj kantprofil. (se vår hemsida )
4. Behandling av synliga hörn.
5. Mät skivornas längd och djup.
6. Välj håltyp för häll och diskho. (övermonterad,undermonterad,planlimmad osv.)
7. Andra urfräsningar och hål (blandare mm)
8. Mät centrummått för diskho, häll och andra eventuella öppningar.
Ni kan också skicka en ritning från företag

Innan vi tar mått måste det stommarna i ditt kök vara på plats. Alltså kan inte en befintlig bänkskiva vara på plats. Efter att vi har tagit mått får inte några förändringar göras i köket.

Efter att inbetalningen (handpenning) har kommit till oss skickar vi en tekniker/installatör som gör mätningarna hos dig om detta ingår i din beställning.

Observera att om måtten skiljer sig från de uppgifterna vi har fått från dig när vi skapade offerten har vi rätt att förändra priset. I det fallet skickar vi en uppdaterad offert till dig. Ångrar du köpet efter det och vill avbeställa har vi rätt att ta betalt för utfört arbete och ersättning för resekostnader.
Ansvar för kontrollmätning och ritningar
Velena Finservice tar fullt ansvar för de mätningarna våra tekniker har gjort.

Ansvar vid leverans
VeLena Finservice tar fullt ansvar för leveransen under förutsättning att måttagning, transporten och monteringen av stenskivorna har blivit utförda av vår personal.

Vi gör ritningar enligt de måtten vi har tagit eller dem son du har angett oss och skickar de färdiga ritningarna till dig för godkännande. När du har godkänt dem och meddelat oss om det skriftligt via e-post börjar leveranstiden gälla (3-4 veckor). Priset för mätningar:
Priser för mätningar av bänkskiva beroende på svårighetsgrad.
Ritning 1 . 1100kr + moms
Ritning 2 . 1400kr + moms
Ritning 3. 1600kr + moms
Ritning 4 . 1700kr + moms
Ritning 5. 900kr + moms
Ritning 6 . 1100kr + moms

Köket måste vara färdig. Skåp kan inte flyttas eller ändras efter mätningarna har redan gjorts. Annars är vi inte ansvariga för de korrekta mätningarna hos den färdiga stenen. Köket ska vara tom och utan olika saker ovan. När vi kommer och köket är inte färdig, har vi rätt att skicka en faktura för kundbesök.

Ytor som ska mallas skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 875:- kr och max 2500;. Kr inkl.moms
- Mallar/mallningar:
• Om egna mallar inlämnas skall de vara av sådan kvalitet att de går att använda i produktionen utan att nya behöver tillverkas. Dessa skall vara av styvt material som t.ex. plywood, spånskiva, masonit eller liknande. Mallar av papp, cellplast, kartong eller liknande material accepteras endast med kundens ansvar för ev. fel som kan uppstå när vi tillverkar enligt mallen.
• På mallarna skall det framgå vilka kanter som blir synliga samt vilka skivor som möts.
• Ska urtag göras i stenen skall placering samt urtagsmått vara angivet.
• Håldiameter samt placering av eventuella kranar, diskmedelspumpar och liknande detaljer skall vara angivet.
• Vid de fall kunden lämnat in mallar och VeLena Finservice ska montera stenen, förutsätts att hänsyn tagits till nödvändig justermån.
• Vid mallning av VeLena Finservice ska kunden eller representant för denne finnas på plats för att avgöra eventuella beslutsfrågor.
• Ytor som ska mallas skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
• VeLena Finservice förbrukningsmaterial ingår ej i monteringspriset.
Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 875:- kr och max 2500;. Kr inkl.moms

12.ÄNDRINGAR I BESTÄLLNINGEN

Du har rätt att ändra i din beställning intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa och ändra den.
Vid ändringen av beställningen kommer din offert att uppdateras och skickas till dig för bekräftelse som alltid sker skriftligt.
Förutom ändringarna av priset i offerten detta kan innebära tilläggskostnader för ändringar i ritningar och för administration. Leveranstiden kommer också att förskjutas till att starta från och med det datum vi får den nya orderbekräftelsen av dig.

13.REKLAMATION

Om du vill åberopa att varan eller arbetet är felaktig ska du underrätta oss om felet omgående.
Om vi reklamation visar sig att det inte är fel på varan eller arbetet har vi rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakas av reklamationen.

Velena finservice är inte ansvarig för försämring som uppkommit genom normal förslitning av stenskivorna, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att stenskivorna har blivit utsatta för övervåld eller att montering har blivit uppförd på ett felaktigt sätt av någon annan än vår personal.
Reklamationsrätt
Inrednigssten tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt vilket innebär att du har två års reklamationsrätt efter det att du har mottagit varan. Detta förutsätter att alla skötselråd följs och att normal aktsamhet iakttagits. Vid ett reklamationsärende skall du kontakta vår Kundtjänst som vidare hjälper dig med förfarandet. Du kommer då bli ombedd att tillhandahålla bildbevis via mail på felaktigheten/den defekt vara dar felet tydligt framgår. Vid beviljad reklamation skickas en förbetald returfraktsedel ut till dig av kundtjänst. När vi mottagit den reklamarade varan undersöks felet på nytt och därefter skickas en ny vara till dig. Du betalar således inget för varje returfraktsedelnför den reklamerade varan eller frakten för den nya varan.

14.SKÖTSEL AV STENSKIVAN

Övriga observationer:
Carrara marmor, övriga marmor, sandsten och kalksten är ömtåliga, de kan skadas av syra, vin, färgämne, högvärme mm och de kan lätt repas, blankpolerade marmor går inte att göra något åt men matt marmor kan man ibland slipa bort repan. Även svarta granit är delvis känsliga för vissa ämne, så kan ibland hända att man får fläckliknande märke av olika ämne, ibland försvinner de av sig själv och ibland finns de kvar. Granit tål värme.
Kompositsten tål värme upp till ca 110 grader men i övrigt är komposit ett tålig material.
- FAQ – Toleranser för naturstensbänkar
Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer.
Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras:
• Små luftblåsor som är mycket vanliga i bl.a. ljus Carrara marmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar eller håligheter.
• Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
• Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
• Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona.
• Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
• Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras. Använd rengöringsprodukter avsedda för stenar. Hos oss hittar produkter från TENAX som kommer att hjälpa dig.
För daglig rengöring använd en disktrasa som fuktas med vatten. All smuts och damm följer bort med trasan. Har du en polerad yta blir den nästan kliniskt ren. Undvik diskmedellösning i och med den kommer att lämna ett klibbigt ytskikt som tar bort stenens glans med tiden. Allrent (i vissa fall) och andra rengöringsmedel som innehåller sura lösningar eller salter ska inte användas därför att de ska skadar naturstenen.
Om du hanterar till exempel rå kyckling direkt på en granitskiva använd TENAX eller annat rengöringsmedel avsett för stenar.
För stark nedsmutsade ytor använd fettbortagningsmedel. Torka bort det rengöringsmedlet med en disktrasa. Eftertorka ytan med en vattenfuktad trasa.
Stenskivan ska impregneras åter efter en viss tidsperiod. Tumregeln är att kontrollera området runt diskhon och kranen. Om man ser att vattnet absorberas inom 10 – 15 min, är det dags att förnya impregneringen.

Fläckborttagningsmedel

Följ skyddsföreskrifterna noga!

Lösningsmedel som inte skadar naturstenen:

Thinner = Cellulosaförtunning

Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan)

Aceton

Lacknafta

Terpentin

T-röd (sprit)

Etylacetat

EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel)

(Ur Skötsel av Natursten – Sveriges Stenindustriförbund).

Ta en till på vårt sortiment av granitskivor, marmorskivor och kompositskivor.